Cogmed Training

Cogmed Training

Bij ons in de praktijk wordt de Cogmed werkgeheugentraining aangeboden door speciaal opgeleide Cogmed trainers Alberdien Hamminga en Paulien Foekens. Cogmed draagt bij aan een betere aandacht en schoolprestaties, in meerdere omgevingen. De Cogmed training is er voor kinderen, adolescenten en volwassenen.

Wat is werkgeheugen?

Werkgeheugen is een functie in onze hersenen om informatie op te slaan en te verwerken voor een korte periode. In het dagelijks leven gebruiken we ons werkgeheugen om verschillende handelingen uit te voeren zoals het onthouden van instructies, oplossen van problemen, controle houden over impulsen, het starten en stoppen van activiteiten en het vasthouden van concentratie.

Het werkgeheugen wordt dagelijks gebruikt. Denk maar eens aan het actief luisteren, onthouden en navertellen van een verhaal, een rekensom uit je hoofd uitrekenen.

Hoe werkt Cogmed?

Cogmed heeft softwareprogramma’s ontwikkeld om de aandacht en concentratie en het werkgeheugen op systematische wijze te trainen en te verbeteren. Bovendien leert men controle te krijgen over impulsief gedrag en het probleemoplossend vermogen wordt sterk verbeterd. Binnen de Cogmed training worden via oefeningen met de computer opeenvolgende patronen en strategieën geleerd om informatie te onthouden. Het programma past zich voortdurend aan in moeilijkheidsgraad waardoor zones van naaste ontwikkeling gestimuleerd worden. Bij kinderen kunnen de schoolresultaten aanzienlijk worden verbeterd. Bij volwassenen kan het functioneren op het werk sterk verbeteren.

Er zijn drie versies. De JM voor jonge kinderen, de RM voor kinderen van 7-17 jaar en de QM voor volwassenen. Zelf zorgt u voor een computer  met internetverbinding en aansluiting van muis.

De behandeling bestaat bestaat uit:

1) Een intake op de praktijk: In de intake wordt gekeken in welke mate de cliënt last heeft van aandacht en concentratieproblemen en werkgeheugenproblemen. Er wordt gekeken of Cogmed een geschikte training kan zijn. Er wordt afgesproken wie de cliënt  kan ondersteunen en stimuleren. Bij kinderen wordt verwacht dat een volwassene altijd aanwezig is als het kind traint.

2) De opstartsessie: in deze sessie worden de gedragstherapeutische principes besproken zoals positieve beloning, stimulering, structuur en planning.

3) Het trainingsprogramma: Het trainingsprogramma wordt thuis gevolgd. De training duurt 5 weken en er wordt op 5 dagen getraind. De duur van de training is ongeveer 30 tot 45 minuten per dag. Als er met kinderen wordt getraind wordt wekelijks een telefonische behandelafspraak met de ouders en het kind uitgevoerd. Zowel de trainer als de ouders loggen in via de website. Met behulp van grafieken wordt zichtbaar hoe de training verloopt. Daarnaast bekijkt de trainer of er aanwijzingen nodig zijn als b.v. in een rustiger tempo trainen of de volgorde van de onderdelen aanpassen.  Bij volwassenen zijn er eveneens wekelijkse telefonische behandelafspraken, waarin de vorderingen of problemen worden besproken.

4) Een eindgesprek op de praktijk waarin de ervaringen worden besproken. Er wordt verslaglegging gedaan als er sprake is van een verwijzing van een arts.

Oefenen? www.training.cogmed.com – gebruikersnaam: Test wachtwoord: Test44

Meer informatie? www.beterbrein.nl, www.cogmed.nl

Belangrijke mededeling: Cogmed Werkgeheugen Training is niet bedoeld ter vervanging van medische hulp of als voorgeschreven medicatie. Wetenschappelijk onderzoek naar deze methode heeft sterk verbeterde resultaten bewezen, maar de effecten en resultaten per individu kunnen nooit worden gegarandeerd en kunnen per individu verschillen.

Aanmelding en kosten

Voor aanmelden, klik hier. Voor meer informatie over de kosten, klik hier.